Tải phần mềm android tv box T18 PRO 4 râu sửa chữa bảo hành treo logo không lên nguồn