Sửa chữa bảo hành android box Y9 plus rk3229 treo logo lúc lên lúc không